CISCO 8485DVB HD DVR HANDLEIDING PDF

Manual zz. Zie achterkant omslag 1 Belangrijke symbolen Belangrijk: Het is belangrijk dat u de volgende informatie goed leest en begrijpt. Apparatuur correct verwijderen Dit merkteken, dat ook op uw apparaat staat, duidt erop dat het apparaat aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd. Als u de apparatuur wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u dit product hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen.

Author:Shaktik Meztile
Country:Russian Federation
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):24 April 2017
Pages:20
PDF File Size:20.70 Mb
ePub File Size:7.27 Mb
ISBN:869-7-81091-850-7
Downloads:4210
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktisidaManual zz. Zie achterkant omslag 1 Belangrijke symbolen Belangrijk: Het is belangrijk dat u de volgende informatie goed leest en begrijpt.

Apparatuur correct verwijderen Dit merkteken, dat ook op uw apparaat staat, duidt erop dat het apparaat aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen.

Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd. Als u de apparatuur wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u dit product hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering. Om het risico op een elektrische schok te beperken, mag geen ander onderhoud worden uitgevoerd dan wat in de gebruiksinstructies vermeld staat, tenzij u bevoegd bent dat te doen.

Voor producten die in de V. Er bevinden zich geen onderdelen binnenin waaraan de gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Onderhoud moet door bevoegd onder houdspersoneel worden uitgevoerd. Het lichtnet, de stopcontacten, inwendige stopcontacten of verlengsnoeren mogen niet overbelast worden. Van producten die batterijstroom of andere krachtbronnen nodig hebben om te werken, moeten de toepasselijke gebruiksaanwijzingen worden geraadpleegd. Vermijd beschadiging van het netsnoer Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer wordt gelopen of het niet bekneld raakt, vooral bij stekkers, inwendige stopcontacten en op het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.

Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant. Het is daarom gevaarlijk contact van enigerlei aard met aan de binnenkant van dit product aanwezige onderdelen te maken. REC Dit symbool is bedoeld om u attent te maken op belangri jke gebruiksen onderhoudsinstructies in het informatie materiaal dat bij dit product wordt geleverd.

Gebruik dit product uitsluitend op een stopcontact met de op het productetiket aangegeven spanning en netfrequentie. Als u niet zeker weet welk type stroombron uw huis of bedrijf heeft, raadpleeg dan uw serviceverlener of uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf.

Beschermen tegen blootstelling aan vocht en vreemde voorwerpen Dit apparaat niet in de nabijheid van water gebruiken. Dit product niet aan vloeistoffen, regen of vocht blootstellen. Het wisselstroomaansluitpunt op het apparaat moet altijd toegankelijk en bruikbaar blijven. Het product aarden Als dit product op een buitenantenne of coaxkabelbedrading aansluit, moet u ervoor zorgen dat de antenne of het kabelsysteem van een aardleiding is voorzien geaard is.

Aarding biedt enige bescherming tegen spanningsverschillen en opgehoopte statische ladingen. Alleen met een droge doek schoonmaken. Geen vloeibaar of aerosolschoonmaakmiddel gebruiken. Dit product kan een ontvanger bevatten waarmee uitzendingen kunnen worden opgevangen die niet bestemd zijn voor uitzending. Elektriciteitsleidingen of -circuits aanraken kan fataal zijn. Bescherm het product tegen blikseminslag Tijdens onweer of wanneer het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, moet als extra bescherming de stekker van dit apparaat uit het stopcontact worden getrokken.

Koppel de wisselstroomtoevoer van het stopcontact los, evenals de signaalingangen. Nooit voorwerpen door de openingen in dit product duwen. Vreemde voorwerpen kunnen kortsluiting veroorzaken, die elektrische schok of brand tot gevolg kan hebben.

Waarschuwing m. Het lichtje gaat uit wanneer het apparaat uitgeschakeld wordt, ongeacht of het al dan niet op het lichtnet aangesloten is. Deze PVR geeft u controle, gemak en keuze wanneer u tv-kijkt. U zult nooit meer op een andere manier tv willen kijken nadat u HD-video hebt gekeken.

Het belang van veiligheid Voordat u de PVR installeert en gebruikt, dient u eerst de bij uw PVR meegeleverde belangrijke veiligheidsinstructies te lezen. Voor klanten-service en technische ondersteuning kunt u ons online bezoeken op www. De sensor bevindt zich achter het frontpaneel 5 Neemt een tv-programma op 6 Past volume aan 7 Navigeert door de zenders 8 Schakelt de PVR aan en standby.

Tip: Plaats twee nieuwe CR type knoopcelbatterijen in de afstandsbediening. Druk op een gekleurde knop op de afstandsbediening om de mogelijkheid te bekijken. Waarschuwing: Gevaar voor elektrische schok. Trek de stekkers van alle elektronische apparatuur uit het stopcontact voordat u kabels van die apparatuur aansluit op de PVR of uit de PVR haalt.

Voer de smartcard aan de voorzijde van de PVR in. Sluit uw PVR aan op uw tv. Activeer de PVR door kanalen te zoeken en interactieve televisie te activeren.

Pas de taalinstellingen aan. Pas de PVR-instellingen aan. Pas de audio- en video-instellingen aan. Stel pincode voor kindervergrendeling in. Programmeer de afstandsbediening voor gebruik op uw tv naar keuze. Voer de smartcard in Wanneer u de PVR aanschaft, dient u ook een smartcard aangeschaft te hebben. De smartcard is nodig voor het gebruik van de PVR.

Voer de smartcard in aan de voorzijde van de PVR met de chipkant naar beneden. Haal de smartcard er niet meer uit, wanneer hij eenmaal is ingevoerd.

Tip: De PVR functioneert niet zonder de smartcard. Sluit de stroemtoevoerkabel aan op het stopcontact. Zoek in het hoofdstuk TV-codes van deze handleiding uw tv-merk en de bijbehorende code. Indien meerdere codes worden gegeven, begin dan met het eerste nummer en volg deze instructies.

Directe programmamethode 1. Schakel uw tv aan. LED 3. Voer binnen 5 seconden de 3-cijferige tv-code in. Het rode lichtje LED knippert tweemaal om aan te geven dat de code geaccepteerd is. Richt de afstandsbediening op de tv en druk op de Power-toets. T 6. Druk op op de afstandsbediening om uw tv-code te deblokkeren. Test de toetsen voor alle functies op de afstandsbediening. Tip: Indien deze methode niet werkt, gebruik de All Code Scan-methode om uit te zoeken welke code uw afstandsbediening gebruikt om uw tv te bedienen.

Druk binnen 5 seconden op Het rode lichtje LED knippert tweemaal om de ingevoerde code te bevestigen. Richt de afstandsbediening op de tv en druk op de Power-toets totdat uw tv wordt uitgeschakeld. Terwijl de afstandsbediening de codes aan het scannen is, kunt u de Power-toets loslaten en de functietoetsen testen.

Het rode lichtje LED knippert tweemaal om aan te geven dat de code opgeslagen is. Indien echter enige functietoetsen niet naar behoren werken, herhaal stappen 1 tot en met 5 totdat een code wordt gevonden die alle functietoetsen doet werken. Onthoud de code die functioneerde Om de code te zoeken die uw afstandsbediening gebruikt om uw tv te bedienen: 1. Druk op de Mode-toets op de afstandsbediening totdat het rode lichtje LED tweemaal knippert. Druk op Druk op 1; tel vervolgens het aantal keren dat het lichtje LED knippert.

Het aantal flitsen geeft het eerste nummer van de code weer. Druk op 2; tel vervolgens het aantal keren dat het lichtje LED knippert. Het aantal flitsen geeft het tweede nummer van de code weer.

Druk op 3; tel vervolgens het aantal keren dat het lichtje LED knippert. Het aantal flitsen geeft het derde nummer van de code weer. Back Cover 13 Significant Symbols Important: It is important that you read and understand the following information.

This device must be disposed of correctly. The symbol found here and on the set-top means that the device should not to be thrown away with household waste when it reaches end of life EOL. To protect the environment and human health, owners must separate the device from other waste and recycle it responsibly. This practice is intended to increase the use of recyclable materials. When the set-top reaches EOL, end users should contact the retailer to learn the correct disposal process.

Retailers should dispose of the device according to contractual obligations. The device should not be thrown away with ordinary business waste. You will not want to watch TV any other way once you have experienced HD video. For customer service and technical assistance, please visit Ziggo online at www. When OFF, the PVR will not record any scheduled events 17 Remote Control Features Press the keys on the remote control to navigate through the menus, to access programmes, and to record programmes.

Tip: Insert 2 new CR type cell batteries into the remote control. Press the colour-coded key on the remote control to see the option. Unplug all electronic devices before connecting or disconnecting any device cables to the PVR.

BRULURES CAUSTIQUES DU TRACTUS DIGESTIF SUPERIEUR PDF

Cisco Systems 8485DVB user manual

Go to page of 44 Go. Apparatuur correct verwijderen Dit merkteken, dat ook op uw apparaat staat, duidt erop dat het apparaat aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden. Deze PVR geeft u controle, gemak en keuze wanneer u tv-kijkt. Sluit aan op een tv of een videorecorder 3 Gereserveerd voor toekoms.

B13101A PDF

JODOROWSKY – BOUCK – EL TESORO DE LA SOMBRA PDF

Metagenealogia alejandro jodorowsky -tarot-evolutivo com views. Share; Like Jodorowsky bouck — el tesoro de la sombra. Jan 7, b. Megalex English, Hardback Alejandro Jodorowsky An original Sci-Fi adventure of rebellion against a totalitarian and oppressive smobra, as only imagined by master storyteller Alexandro Jodorowsky.

32LG30 MANUAL PDF

Cisco 8685 manual

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Cisco Systems DVB. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Cisco Systems DVB. If looking through the Cisco Systems DVB user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:. Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual.

AVISHAI MARGALIT THE DECENT SOCIETY PDF

.

Related Articles